Praktikertjänst

Prislista

Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera.
Vi kallar dig till undersökning med jämna intervall efter överenskommelse och behov. Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling. Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig.
Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. För mer exakt prisuppgift – tala med oss.

Vi tar emot kortbetalning.

Hos oss kostar det 300 kronor om Du uteblir eller lämnar sent återbud.
Låt oss veta vad Du tycker! Det är trevligt att få positiv kritik men vi vill gärna veta om du inte är nöjd med något eller om det finns något vi kan göra bättre. Tala om för oss om Du inte är nöjd med din behandling så hoppas vi att vi kan lösa problemet.
Skulle vi inte mot förmodan kunna komma överens har vi som en del av Praktikertjänst AB  en en reklamationsnämnd för patienter (08-7892880).

Tandvårdsstöd

PDF

Läs mer om tandvårdsstödet här » (pdf).

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

830

830

103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 370 365
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av
tandläkare
1100 1035
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1710 1705
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 610 610
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning,
utförd av tandhygienist
930 805
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 260 255
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning
utförd av tandhygienist
650 480
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 55
122 Röntgenundersökning, delstatus 235 235
123 Röntgenundersökning, helstatus 795 795
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 620 620
161 Salivsekretionsmätning 570 570
     
Sjukdomsförebyggande åtgärder Pris Referenspris *
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade
sjukdomar eller problem
435 435
204 Profylaxskena, per skena 765 765
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare
behandlingstid
160 160
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 320 320
     
Sjukdomsbehandlande / smärtstillande åtgärder Pris Referenspris *
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 400 400
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 750 745
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1410 1 105
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 610 1 650
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar
eller problem
160 160
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 980 980
314 Beteendemedicinsk behandling 455 455
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 485
322 Stegvis exkavering 1100 1095
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre
omfattning
500 470
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större
omfattning
1000 960
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt
tidskrävande behandling
1425 1425
     
Kirurgiska åtgärder Pris Referenspris *
401 Tanduttagning, en tand 1100 1005
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1655 1660
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 180 180
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant
och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3060 3060
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4080 4080
406 Tanduttagning, övertalig tand 1100 1005
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling
av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
2975 2485
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3700 3510
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per
operationstillfälle
3350 3350
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre
tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
4560 4560
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 315 315
     
Rotfyllningsåtgärder Pris Referenspris *
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3325 3325
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4005 4005
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5030 5030
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5485 5485
521 Akut endodontisk behandling 785 785
522 Komplicerad kanallokalisation 785 785
523 Stiftborttagning 1150 1150
     
Bettfysiologiska åtgärder Pris Referenspris *
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per skena
3420 3420
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per skena
3420 3420
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska
indikationer, per skena
2110 2110
606 Motorisk aktivering 480 480
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 735 735
     
Reparativa åtgärder Pris Referenspris *
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 700 595
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 980 945
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1220 1125
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 800 760
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1250 1115
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1500 1490
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1700 1695
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 550 540
     
Protetiska åtgärder Pris Referenspris *
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6230 5710
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4850 4395
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3095 3095
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1500 1470
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2695 2190
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1800 1750
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 550 550
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1500 1445
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3670 3680
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5110 5110
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12500 10870
827 Hel underkäksprotes 11000 9080
831 Justering av avtagbar protes 370 370
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1300 1240
833 Rebasering av protes 2520 2520
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2000 1945
835 Rebasering och lagning av protes 3000 2980
     
Utbytesåtgärder Pris Referenspris *
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller
hörntand
6230 1125
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller
premolar
6230 1490
     
Övriga behandlingar Pris Referenspris *
000 Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2400  
000 Tandskydd, per käke 2000  
000 Intyg 400  
000 Fastsättning av tandsmycke, inklusive smycke 500  
000 Uteblivande 300  
000 Sent återbud 300  
000 Tandskydd barn 1500